Articole & Noutati

02 Jul

Polite de asigurare de colectie prezentate la Gala Premiilor Pietei Asigurarilor 2015

[:ro]

In cadrul editiei 2015 a Galei Premiilor Pietei Asigurarilor, managerul Verasig Broker de Asigurare, dl. Gabriel Octavian Nicolae, un pasionat colectionar de polite de asigurare vechi a prezentat o serie de exemplare din colecţia sa pentru expozitia de polite de asigurare vechi din cadrul galei.

Colectia sa este una dintre cele mai numeroase colectii de polite de asigurare din Romania, si incepand cu numarul 4 al revistei PRIMM, dl. Gabriel Octavian Nicolae a fost invitat sa scrie o serie de articole care vor prezenta istoria politelor de asigurare in Romania.

Prima polita de asigurare, care deschide seria de articole ale d-lui Gabriel Octavian Nicolae, prezentata in numarul 4 al reviste PRIMM, este o polita din 1876 pentru o “Curte Boereasca”si a fost incheiata in “Agentura” Iasi a Societatii “ROMANIA” la data de 26 august 1876 incepand cu “12 ore d’amiadi” cu valabilitate pana la 26 august 1883.

Era o polita de asigurare contra daunelor de incendiu, iar asigurat a fost Alex LEVADIDI din “Iassy” care, contra primei de asigurare de 227,5 lei noi (incluzand si taxe accesorii), isi asigura contra incendiului “Curtea Boereasca, construita din parter si beci, in lungime de 27 metri si latime de 8,4 metri”, dar si “hambarul si sura de 10 metri lungime pe 5 metri latime.” Mai erau incluse in asigurare si “bucataria, spalatoria, grajdurile cu toate in lungime de 25,6 metri si latime de 7 metri si inca o odae situata langa poarta!”.

[:en]

In the 2015 edition of the Insurance Market Awards Gala, Verasig Broker manager Mr. Gabriel Octavian Nicolae, a passionate collector of vintage insurance policies presented a series of specimens from his collection for the exhibition of old insurance policies gala.

His collection is one of the largest collections of insurance policies in Romania, and starting with number 4 of PRIMM Magazine, Mr. Gabriel Octavian Nicolae was invited to write a series of articles that will present the history of insurance policies in Romania.

The first insurance policy that opens the series of articles of Mr. Gabriel Octavian Nicolae written in number 4 of PRIMM Magazine, is a policy since 1876 for a “Curte Boereasca” and was completed in “Agentura” Iasi of “ROMANIA” Society on 26 august 1876 starting with “12 ore d’amiadi” valid up to 26 august 1883.

It was an insurance policy against fire damage and the assured was Alex LEVADIDI from “Iassy” which, for 227,5 ron insurance policy value (including taxes accessories), assured against fire ““Curtea Boereasca, construita din parter si beci, in lungime de 27 metri si latime de 8,4 metri”, and “hambarul si sura de 10 metri lungime pe 5 metri latime.” There were included in the insurance and “bucataria, spalatoria, grajdurile cu toate in lungime de 25,6 metri si latime de 7 metri si inca o odae situata langa poarta!”.

[:]